บริษัท ดี.จี.พรีเมียม ซีเล็คชั่น จำกัด 

ผู้จัดและจำหน่าย สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด

ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆ ของขวัญตามช่วงเทศกาล พร้อมบริการสกรีนและติดโลโก้สินค้า

(แก้ไขจนกว่าลูกค้าจะพอใจ)  รีแพครวมถึงการออกแบบแพคเกจ